Välkommen

HBTQIArvika är en nystartad HBTQIA+ förening med sitt säte i Arvika. Vi vill kunna erbjuda alla HBTQIA+ personer och närstående i Arvika och Värmland en trygg miljö där man kan träffa likasinnade och tillåtas vara sig själv.

Alla HBTQIA+ personer är välkomna oavsett ålder, könsidentitet och läggning